• Virallinen nimi: Kokemus vaikuttaa -hanke
 • Mielenterveysyhdistys Etappi ry:n kolmevuotinen hanke (2022–2024)
 • Voittoa tavoittelematon, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke.
 • Tavoitteena mahdollistaa ja lisätä nuorten aikuisten mielenterveysteemaisen kokemusäänen näkymistä ja kuulumista yhteiskunnassa.
 • Kohderyhmä: 18–35-vuotiaat nuoret aikuiset, joita mielenterveysteemat koskettavat henkilökohtaisesti.
 • Toimijoille tarjotaan erilaisia kokemusviestintään liittyviä työpajoja sekä mahdollisuus olla osana hankkeen sosiaaliseen mediaan kokemusviestintää tekevää Kukkuu Kollektiivia.
 • Yhteistyötä eri puolella Suomea sijaitsevien mielenterveys-, sosiaali- ja nuorisoalan järjestöjen kanssa.
 • Ympäri Suomen toimivien järjestöjen kouluttamista kokemuslähtöisen viestinnän käytöstä ja hyödyntämisestä.
 • Hankkeen toimijat mukana koulutusten suunnittelussa.

Mielenterveysyhdistys Etappi Ry

“Etappi ry:ssä on työskennelty vuodesta 2001 alkaen mielenterveysongelmista toipuvien nuorten aikuisten kanssa ja edistäen heidän asiaansa. Kokemusasiantuntijuus ja osallisuuden kehittämisen eetos on aina ollut osa Etapin toimintaa; toimimme yhdessä asiakkaiden kanssa eri verkostoissa ja otamme asiakkaat mukaan toiminnan suunnitteluun.”

Päivi Nikula, Toiminnanjohtaja, Mielenterveysyhdistys Etappi Ry

Mielenterveysyhdistys Etappi ry tarjoaa kodinomaista yhteisöllistä asumista 18-35 -vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Lisäksi Etapilla on tukiasuntoja Helsingissä. Mty Etappi ry:n toimintaan kuuluu asumispalveluiden ja Kukkuu-hankkeen lisäksi Mielenterveysaktivistiryhmä Koala sekä Kohtaamispaikka Tsänssi.

Lisätietoja

Mielenterveysyhdistys Etappi ry https://www.etappiry.net

Lisätietoja

Mielenterveysaktivistiryhmä Koala https://www.koalaryhma.fi

Yhdistyksen toiminnan ideologinen tausta on yhteisöllisyydessä, yksilöllisyydessä, psykososiaalisessa kuntoutuksessa, sosiaalipedagogiikassa ja vertaistuessa. Kaikki yhdistyksen toiminnot perustuvat asiakaslähtöisyyteen, itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja osallisuuden tukemiseen.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisesti räätälöityä palvelua, asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti.
YHTEISÖLLISYYS
Jokainen yksilö on arvokas ja tasavertainen yhteisön jäsen. Yhteisö vie eteenpäin elämässä.
OSALLISUUS
Tuemme ja kannustamme jokaista olemaan osallinen yhteiskunnassa.

Etappi ry:n slogan “Me teemme yhdessä” kuvaa Etapin palvelujen toimintaperiaatteita, jotka ovat yhteisöllisyys, osallistuminen ja niiden kautta voimaantuminen. Etapin perusajatuksena on, että jokainen yksilö on arvokas, tasavertainen yhteisön jäsen, ja että yhteisö vie eteenpäin elämässä. Etapin muita arvoja ovat yksilöllisyys, osallisuus, sosiaalisuus ja tulevaisuuteen suuntautuvan elämänasenteen vahvistaminen.

Arvomme ja tavoitteemme

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakkaan toiveiden ja oikeuksien kunnioittaminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, asiakaskeskeisyys, luottamuksellisuus, kannustaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys. Laajemmin Etapin arvoja ovat tasa-arvoisuus, osallisuus ja turvallisuus. Tavoitteinamme ovat yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen yhteiskunnassa.

 • ASIAKASLÄHTÖISYYS
 • OIKEUDENMUKAISUUS JA YHDENVERTAISUUS
 • YHTEISÖLLISYYS
 • SOSIAALISUUS
 • OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN
 • EKOLOGISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Omalta osaltamme edistämme sitä, että kaikki ihmiset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi yhteiskunnassa.
Kannustamme kaikkia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen. Tavoitteenamme on syrjimättömän ilmapiirin rakentaminen ja vaaliminen yhteiskunnassa. Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat osa periaatteitamme. Säästämme luonnonvaroja ja ohjaamme asiakkaitamme ja muita toiminnassa mukana olevia kestävään kulutukseen ja toimintaan, jolla luonnonvaroja säästetään.